זכויות האשה בהריון

למידע מעודכן על מענקים וזכויות ליולדות, בקרי באתר המוסד לביטוח לאומי www.btl.gov.il

מענק אשפוז – תשלום הוצאות אישפוז בגין לידה ישולמו ישורות לבית החולים ע"י המוסד לביטוח לאומי.

מענק לידה – מענק לידה הנו תשלום המשולם בגין לידה ליולדת עבור השתתפות בהוצאות הראשונות.

קצבת לידה – יולדת שילדה שלושה ילדים או יותר בלידה אחת זכאית גם לקצבת לידה.

שמירת היריון – דמי שמירת הריון משולמים לאישה שעובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזצן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר הנובע מן ההריון. הגימלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמו היותה בשמירת הריון.

דמי לידה – דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את האישה על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרדל ההריון והלידה. האב אף הוא זכאי להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה.